<

พิเศษ!! รู้จัก CORPUS X ก่อนใคร

Business Data-analytics Platform ที่เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจที่เล็งเห็นความสำคัญของ Data Analytics ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน